במידה ורכשת מוצר באתר אייבד – https://ibed.co.il/ , ניתן לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

תקציר כללי הביטול (ניתן לראות את כללי הביטול המלאים בחוק הגנת הצרכן ונפעל לפיהם): ברכישה של מוצר- מיום העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 02ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

את ביטול העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות פקס למספר 09-8333907 ו/או באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת ibedsa@gmail.com ו/או באמצעות הדואר לכתובת התע"ש 7 כ"ס

יש לפרט בהודעה את פרטיך האישיים: מספר ת.ז, מקום קניית המוצר, מספר ההזמנה ואת הפריט שברצונך להחזיר.
יש לצרף להודעה את חשבונית הקניה המקורית

במידה של ביטול שלא עקב פגם או במצב שלא מתאים ללקוח
תחזיר אייבד תוך 7 ימי עסקים מיום שקיבלה את המוצר בחזרה את כספי הלקוח לאחר ניכוי דמי ביטול בסך 5% מערך המוצר או 100 ₪ – הנמוך מבניהם כקבוע בתקנות.

**על חובתו של הצרכן להחזיר על חשבונו את המוצר לאייבד**

יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית כשהוא שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול מכל סוג שהוא

לא ניתן לבטל עסקה למוצר שיוצר במיוחד עבור הלקוח וזאת בגין אי התאמה.